sales director para sa mga kagamitan ng pagmimina kaya paulo