quote na may pagdurog sa kanila pagdurog kasabihan at taludtod