posisyon ng mga superbisor sa pagpoproseso ng pagmimina maaaring