pahiwatig pakikipagsapalaran sa pakikipagsapalaran at makakuha ng mga makapangyarihang kagamitan