pahayag ng misyon para sa isang kumpanya ng pagmimina