mga magagamit sa paggamit ng pandurogasia ng karbon