listahan ng mga kontratista ay may pandurogplanta sa riyadh