lahat ng kagamitan ay kailangang magpatakbo ng isang quarry sa nigeria