iprofessional na tagagawa ng pagmimina ng mga kagamitan tagagawa