ginto sa pagmimina ng gintopag-unlad at paggalugad