ginamit al kagamitan sa pagmimina sa india leasing