bihirang mga mineral na machine ng lupa na nagmimina o nagpoproseso ng china