banggitin ang limang hadlang na pag-unlad ng pagmimina sa sa