anong kagamitan ang kailangan mong kunin ang gintong